Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawiera analizę i wyniki wszystkich badań podłoża gruntowego, które zostały przeprowadzone na działce przeznaczonej pod inwestycję. Dokument zawiera informacje związane z rodzajem, właściwościami i wytrzymałością gruntu. Można w nim również znaleźć charakterystykę wód gruntowych, stateczność nasypów i wykopów oraz odkształcalność podłoża.

Procedura sporządzenia dokumentacji badań gruntu jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., które dotyczy ustalania warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463), a także Eurokod 7.

Czemy służy ten rodzaj dokumentacji?

Szczegółowa analiza podłoża gruntowego umożliwia wyciągnięcie stosownych wniosków związanych z charakterystyką działki i pomaga w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Aby opracować dokument, geolog przygląda się budowie geologicznej i warunkom gruntowo-wodnym. Wydziela również warstwę gruntu o zróżnicowanej litologii, by ustalić warunki gruntowo-wodne. Ponadto specjalista określa kategorię geotechniczną budowli oraz warunków geotechnicznych. 

Dokumentację badań podłoża gruntowego często przygotowuje się razem z opinią geotechniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem obie formy nie wymagają zatwierdzenia w żadnym organie państwowym. 

GEOOK MACIEJ KURDZIEKO ul. Prusa 1/3, 14-330 Małdyty

tel. 661 797 757 | e-mail: maciek.kurdzieko@gmail.com

  • YouTube - Czarny Krąg

© 2020 by GEOOK