Geologia inżynierska

Geologia inżynierska jest dziedziną nauki, która pomaga w przeprowadzeniu dokładnej analizy warunków wodno-gruntowych. Dzięki badaniom geolodzy mogą zdiagnozować ewentualne zagrożenia i niekorzystne warunki geologiczne, które są kluczowe podczas wykonywania prac budowlanych oraz w trakcie eksploatacji obiektów.

 

Specjaliści badają m.in.:

 • zagrożenia związane z aktywnością wulkaniczną i stopień niebezpieczeństwa sejsmicznego;

 • zagrożenia związane z osuwiskami ziemi, w tym z erozją gleby;

 • grunty słabonośne;

 • zjawiska krasowe;

 • wody gruntowe;

 • zapadanie się gruntu;

 • sufozję, czyli wypłukiwanie ziemi;

 • zaburzenia glacitektoniczne.

Metody badań

Geolodzy przeprowadzają badania terenowe, laboratoryjne i prace kameralne. Badania terenowe obejmują:

 • kartowanie geologiczne,

 • wiercenia geologiczne, w tym wiercenia mechaniczne,

 • sondowanie,

 • badania powierzchniowe,

 • określenie współczynnika filtracji,

 • odkrywki, wkopy i szurfy,

 • badania geofizyczne.

 

W laboratorium specjaliści badają właściwości fizyczne i mechaniczne oraz odkształcalność gruntów. Z kolei prace kameralne polegają na analizie fachowej literatury, map, zdjęć oraz dokumentów.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera cele, metody i źródła danych. Dzięki niej można się zapoznać z przeprowadzonymi badaniami oraz wynikami analiz. W dokumentach znajduje się również model budowy geologicznej oraz własności geologicznej. Geolodzy przygotowują także zalecenia dla projektu. Całość musi zostać zatwierdzona przez odpowiedni urząd.

GEOOK MACIEJ KURDZIEKO ul. Prusa 1/3, 14-330 Małdyty

tel. 661 797 757 | e-mail: maciek.kurdzieko@gmail.com

 • YouTube - Czarny Krąg

© 2020 by GEOOK