GEOOK - geologia inżynierska i geotechnika

Jesteśmy firmą świadczącą usługi z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki.

W dziale badań geologicznych wykonujemy badania podłoża pod wszelkiego rodzaju obiekty budowlane.

W wyniku tych prac powstają opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz dokumentacje geologiczno - inżynierskie.

                         

Głównie pracujemy w województwie pomorskim i warmińsko - mazurskim.

Dotychczas stworzyliśmy już wiele opracowań i opinii na terenie całego kraju.

Posia­damy duże doświad­cze­nie zdo­by­wane przez lata, w fir­mach o sze­ro­kim wachla­rzu usług.

Ofe­ru­jemy Pań­stwu kom­plek­so­wość usług w kon­ku­ren­cyj­nych cenach i  w krótkich terminach realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą...

GEOOK MACIEJ KURDZIEKO ul. Prusa 1/3, 14-330 Małdyty

tel. 661 797 757 | e-mail: maciek.kurdzieko@gmail.com

  • YouTube - Czarny Krąg

© 2020 by GEOOK