Jesteśmy firmą świadczącą usługi z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki.

                     W dziale badań geologicznych wykonujemy badania podłoża pod wszelkiego rodzaju obiekty budowlane.

                     W wyniku tych prac powstają opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz dokumentacje

                     geologiczno - inżynierskie.

                         

       

                     Głównie pracujemy w województwie pomorskim i warmińsko - mazurskim.

                     Dotychczas stworzyliśmy już wiele opracowań i opinii na terenie całego kraju.

                     Posia­damy duże doświad­cze­nie zdo­by­wane przez lata, w fir­mach o sze­ro­kim wachla­rzu usług.

                      Ofe­ru­jemy Pań­stwu kom­plek­so­wość usług w kon­ku­ren­cyj­nych cenach i  w krótkich terminach realizacji

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą...

  • Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
  • Vimeo Black Round

© 2023 by ADAM SCHARF. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
  • Vimeo Black Round