top of page
Szukaj
  • geook.org

Jak obliczać stateczność skarp i zboczy?

Zaktualizowano: 7 lut 2021

Planując zakup działki, należy poświęcić wiele czasu i uwagi, aby zebrać wszelkie potrzebne informację. Tylko w ten sposób można zmniejszyć do minimum ryzyko zakupu „kota w worku”. W przypadku inwestycji znajdującej się w bliskiej okolicy skarpy, warto upewnić się, że nie jest to teren wysoce narażony na powstanie osuwisk. Aby zyskać tę pewność należy dokonać obliczeń stateczności pobliskiej skarpy lub zbocza. W takich badaniach bardzo istotne jest posiadanie informacji na temat sposobu oraz głębokości posadowienia, lecz również obciążeń, które będą przenoszone przez obiekt na podłoże gruntowe.


Dlaczego warto?


Jeżeli chcemy zbudować obiekt na danej działce, należy wykonać szereg koniecznych badań podłoża gruntowego. Jeżeli jest to teren będący w sąsiedztwie ze skarpą lub zboczem, bardzo istotnymi są obliczenia ich stateczności. Warto je wykonać zarówno przed, jak i po zakończeniu budowy, pozwala to na rozpatrywanie wszelkich istotnych w tym temacie zagadnień na bieżąco. Obliczenia stateczności skarp i zboczy pozwalają na ustalenie, jak prawdopodobne jest wystąpienie zjawiska osuwiska. Jeżeli prawdopodobieństwo jest znaczące, mogą nam także pomóc w określeniu ich ewentualnej skali.

Z kolei, pominięcie takich badań może być przyczyną wypadku budowlanego, będącego bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzi. Ponadto, wszelkie nieplanowane problemy na budowie niosą ze sobą dodatkowe koszty, które zwykle okazują się znacznie wyższe niż koszty wykonania analizy stateczności.

Metody badania analizy stateczności

Metody badania stateczności skarp dzielimy na: metody stanów granicznych (prowadzi się je, gdy jest znana geometria obsuwu) oraz metody równowagi granicznej (w których, zakłada się kształt bryły obsuwu i sprawdza jej warunki równowagi). Pośród metod stanów granicznych wyróżniamy metody: Sokołowskiego, Verdeyena, Saarschmidta i Konečnego. Z kolei, do metod równowagi granicznej należą metody: bryłowe, pasków, Felleniusa, Bishopa, Nonvelliera, Morgensterna-Prince’a, Janbu, Lorimera, Kezdiego i Sarma.

200 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page