top of page
Szukaj
  • geook.org

Techniczne aspekty wierceń ręcznych. Teoria i praktyka

Zaktualizowano: 13 sty 2023

Przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu jest konieczne jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, ponieważ ekspertyzę należy dostarczyć już na etapie starań o uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestorzy czasem zlecają wykonanie odwiertów jeszcze przed zakupem działki lub przed przystąpieniem do projektowania domu, czy innego obiektu. Dlaczego czasem wykorzystujemy wiercenia mechaniczne, a czasem stawiamy na wiercenia ręczne?


Zawartość dokumentacji geotechnicznej. W jakim celu wykonujemy odwierty?


Dokumentacja geotechniczna w postaci opinii musi zawierać część graficzną i opisową. Na mapce działki, na której ma być realizowana inwestycja, oznaczane są miejsca wykonanych odwiertów geotechnicznych oraz ewentualnych odkrywek. Grafika wraz z mapą wskazuje, jakie mamy kolejno warstwy gruntu i poziom wód gruntowych. Informacje pozwalają ustalić zalecenia dotyczące potrzebnych odwodnień, sposobów zabezpieczania przed wodami gruntowymi i dobrać odpowiednie fundamenty pod budowlę. Odwierty wykonujemy w celu ustalenia kolejnych warstw i pobrania próbek, by przekazać je do laboratorium.


Dlaczego czasem wykonujemy wiercenia ręczne prostymi narzędziami?


Potrzebne odwierty geotechniczne możemy wykonywać za pomocą hydraulicznych lub mechanicznych narzędzi wiertniczych. Jedną z metod jest wiercenie mechaniczne rdzeniowe, które pozwala na pobranie próbek skał i gruntów spoistych w kształcie walca. Inny tym odwiertów to wiercenia mechaniczne obrotowe. Mogą być wykonywane z użyciem samojezdnych wiertnic z napędem hydraulicznym lub za pomocą prostych narzędzi ręcznych. Teoretycznie wszystkie rozwiązania spełniają warunki dotyczące badań, ale w praktyce wiercenia ręczne stosujemy rzadko – głównie tam, gdzie nie ma miejsca do pracy dla wiertnicy z własnym napędem.

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page