LogoGEOOK.jpg

Wiercenia mechaniczne

Wiercenia mechaniczne polegają na wykonywaniu pionowych zagłębień w gruncie w celu jego zbadania. Pozwalają określić gatunek oraz stan podłoża. Aby przeprowadzić dokładną analizę, należy wykonać najlepiej 4 odwierty geotechniczne, chociaż w niektórych przypadkach wystarczy mniej wierceń o mniejszej głębokości. Dobrym przykładem jest tu teren, który był już poddany badaniom gruntu. Na takim podłożu wykonuje się jedno wiercenie kontrolne.

Podczas wiercenia mechanicznego pobiera się próbki, które trafiają do laboratorium. Tam geolodzy badają ziemię, by ocenić właściwości fizyczno-mechaniczne gruntu, a także jego odkształcalność.

Rodzaje odwiertów geotechnicznych

Odwierty geotechniczne wykonuje się za pomocą hydraulicznych lub mechanicznych narzędzi wiertniczych. Jednym z rodzajów są wiercenia mechaniczne rdzeniowe, dzięki którym można uzyskać próbki skał i gruntów spoistych w kształcie walca. W tym celu na wiertnice nakłada się koronki, by zabezpieczyć grunt przed rozmyciem.


Innym typem odwiertów są wiercenia mechaniczne obrotowe stosowane w przypadku budowy obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych. Wykonuje się je z wykorzystaniem samojezdnych wiertnic z napędem hydraulicznym. Wiercenia mechaniczne obrotowe dzielą się na żerdziowe i rzadko-przewodowe płuczkowe. Obie metody pozwalają na wykonanie wiercenia do głębokości ok. 30 m.