Wiercenia mechaniczne

Wiercenia mechaniczne to jedna z podstawowych usług geotechnicznych przeprowadzanych w terenie. Wiercenie (pionowe zagłębienie w gruncie) daje możliwość zbadania gruntu. Dzięki niemu można określić gatunek oraz stan podłoża. Aby przeprowadzić dokładną analizę, należy wykonać najlepiej 4 odwierty geotechniczne. Czasami wystarczy mniejsza liczba wierceń o mniejszej głębokości. Na przykład na terenie, który był już poddany badaniom gruntu, wykonuje się jedno wiercenie kontrolne.

Podczas odwiertu pobiera się próbki, które trafiają do laboratorium. Tam geolodzy badają ziemię, by ocenić właściwości fizyczno-mechaniczne gruntu, a także jego odkształcalność.

Zastosowanie wierceń

Wiercenia mechaniczne wykonuje się za pomocą hydraulicznych lub mechanicznych narzędzi wiertniczych. Jednym z rodzajów wierceń mechanicznych są wiercenia mechaniczne rdzeniowe. Dzięki nim można uzyskać próbki skał i gruntów spoistych w kształcie walca. W tym celu na wiertnice nakłada się różnego rodzaju koronki, by zabezpieczyć grunt przed rozmyciem.

Wiercenia mechaniczne obrotowe wykonuje się w przypadku budowy obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych. Wykonuje się je z wykorzystaniem samojezdnych wiertnic z napędem hydraulicznym.

Wiercenia mechaniczne obrotowe dzielą się na żerdziowe i rzadko-przewodowe płuczkowe. Obie metody pozwalają na wykonanie wiercenia do głębokości ok. 30 m.

GEOOK MACIEJ KURDZIEKO ul. Prusa 1/3, 14-330 Małdyty

tel. 661 797 757 | e-mail: maciek.kurdzieko@gmail.com

  • YouTube - Czarny Krąg

© 2020 by GEOOK