top of page
LogoGEOOK.jpg

Wiercenia mechaniczne - Ostróda

Wiercenia mechaniczne polegają na wykonywaniu pionowych zagłębień w gruncie w celu jego zbadania. Pozwalają określić gatunek oraz stan podłoża. Aby przeprowadzić dokładną analizę, należy wykonać najlepiej 4 odwierty geotechniczne, chociaż w niektórych przypadkach wystarczy mniej wierceń o mniejszej głębokości. Dobrym przykładem jest tu teren, który był już poddany badaniom gruntu. Na takim podłożu wykonuje się jedno wiercenie kontrolne. Zapraszamy do skorzystania oferty naszych opinii geotechnicznej i geologii inżynierskiej.

Podczas wiercenia mechanicznego pobiera się próbki, które trafiają do laboratorium. Tam geolodzy badają ziemię, by ocenić właściwości fizyczno-mechaniczne gruntu, a także jego odkształcalność.

Rodzaje odwiertów geotechnicznych

Odwierty geotechniczne wykonuje się za pomocą hydraulicznych lub mechanicznych narzędzi wiertniczych. Jednym z rodzajów są wiercenia mechaniczne rdzeniowe, dzięki którym można uzyskać próbki skał i gruntów spoistych w kształcie walca. W tym celu na wiertnice nakłada się koronki, by zabezpieczyć grunt przed rozmyciem.


Innym typem odwiertów są wiercenia mechaniczne obrotowe stosowane w przypadku budowy obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych. Wykonuje się je z wykorzystaniem samojezdnych wiertnic z napędem hydraulicznym. Wiercenia mechaniczne obrotowe dzielą się na żerdziowe i rzadko-przewodowe płuczkowe. Obie metody pozwalają na wykonanie wiercenia do głębokości ok. 30 m.

bottom of page