Oferta usług z zakresu geologii i geotechniki

Oferujemy szereg usług z zakresu geologii inżynierskiej. Badanie środowiska geologicznego umożliwia prawidłowe planowanie przestrzenne. Geolog  pomaga też określić warunki wodno-gruntowe, które decydują o możliwości wzniesienia budowli na wskazanym terenie.

 

Prowadzimy badania geologiczno-inżynierskie, które ułatwiają prowadzenie wielu projektów związanych z:

 • budownictwem mieszkaniowym lub przemysłowo-usługowym;

 • infrastrukturą publiczną i przemysłową;

 • platformami wiertniczymi;

 • infrastrukturą podmorską;

 • kopalniami;

 • rezerwatami przyrody.

 

Sporządzamy dokumentację podwykonawczą, która pomaga zapobiec wszelkim nieprawidłowościom związanym ze stawieniem obiektów.

Usługi geotechniczne

Jednym z głównych zadań geotechników jest określenie cech fizykochemicznych gruntu. W ten sposób mogą oni ocenić działkę pod kątem możliwości przeprowadzenia prac budowlanych. Dzięki analizom opiniujemy, czy dany obszar nadaje się do wykonania nawierzchni drogowej, czy wybudowania fundamentów lub tuneli. Wyniki badań ułatwiają wybór odpowiedniego projektu oraz dostosowanie technologii do podjętej inwestycji.

Nasz zespół proponuje bogaty wachlarz usług geotechnicznych. Wykonujemy odwierty geotechniczne i badania próbek pochodzących z gleby i wód gruntowych. Swoją ofertę kierujemy zarówno do inwestorów prywatnych, jak i firm.

 

W ramach rozpoznania gruntu oferujemy:

 • wiercenia mechaniczne (do 20m),

 • odkrywki fundamentowe,

 • odbiory nasypów i wykopów fundamentowych,

 • obliczenia stateczności skarp i zboczy,

 • określenie parametrów geotechnicznych.

 

Gwarantujemy szybką realizację zleceń oraz atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy.
 

GEOOK MACIEJ KURDZIEKO ul. Prusa 1/3, 14-330 Małdyty

tel. 661 797 757 | e-mail: maciek.kurdzieko@gmail.com

 • YouTube - Czarny Krąg

© 2020 by GEOOK