top of page
LogoGEOOK.jpg

Usługi geologiczne i geotechniczne - Ostróda

Do skorzystania z naszych usług geologicznych i geotechnicznych zachęcamy wszystkich, którzy planują zakupić działkę pod zabudowę lub są już w posiadaniu ziemi i chcą dowiedzieć się, czy nadaje się ona do budowy domu o określonych parametrach. Przeprowadzane przez nas badania środowiskowe umożliwiają prawidłowe planowanie przestrzenne.

Wykonujemy badania geologiczno-inżynierskie, które ułatwiają prowadzenie wielu projektów związanych z:

 • budownictwem mieszkaniowym lub przemysłowo-usługowym,

 • infrastrukturą publiczną i przemysłową,

 • platformami wiertniczymi,

 • infrastrukturą podmorską,

 • kopalniami,

 • rezerwatami przyrody.

 

W ramach usług geologiczno-geotechnicznych oferujemy nie tylko dokumentację badania gruntu sporządzaną przed rozpoczęciem budowy, ale i dokumentację powykonawczą, która pozwala określić zmiany wprowadzane w trakcie trwania prac.

Jakich informacji dostarczamy?

Przeprowadzane przez nas badania pozwalają określić warunki wodno-gruntowe panujące na danym terenie. W oparciu o specjalistyczną wiedzę jesteśmy w stanie podpowiedzieć rozwiązania, które warto wdrożyć w sytuacji, gdy np. budynek ma być stawiany na niepewnym, podmokłym terenie. Określenie cech fizykochemicznych gruntu pozwala ocenić działkę pod kątem możliwości przeprowadzenia prac budowlanych. Na podstawie badań gruntu opiniujemy, czy dany obszar nadaje się do wykonania nawierzchni drogowej, czy wybudowania fundamentów lub tuneli. Wyniki analiz geotechnicznych ułatwiają wybór odpowiedniego projektu oraz dostosowanie technologii do podjętej inwestycji.


Oferujemy szeroki wachlarz usług skierowanych zarówno do inwestorów prywatnych, jak i firm. Wykonujemy laboratoryjne i terenowe badania gleby oraz wiercenia mechaniczne do 20 m.


W skład naszych usług wchodzą również:

 • wiercenia mechaniczne (do 20m),

 • odkrywki fundamentowe,

 • odbiory nasypów i wykopów fundamentowych,

 • obliczenia stateczności skarp i zboczy,

 • określenie parametrów geotechnicznych.

 

Gwarantujemy szybką realizację zleceń oraz atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy.

Projekt robót geologicznych

Przeprowadzanie prac badawczych poniżej powierzchni terenu wymaga przygotowania specjalnego dokumentu zwanego projektem robót geologicznych. Określa on m.in. cele, zasady i sposób przeprowadzanych czynności, a także ich harmonogram. Ponadto w dokumencie tym powinny się znaleźć dokładne informacje na temat wielkości terenu, na którym wykonywane będą roboty geologiczne. Projekt musi być zatwierdzony przez właściwy organ administracji geologicznej.

bottom of page