top of page
Szukaj
  • geook.org

Wiercenia mechaniczne jako metoda rozpoznawania gruntu

Zaktualizowano: 4 lut 2021


Przed rozpoczęciem budowy domu mieszkalnego, budynku przemysłowego czy obiektu infrastruktury publicznej przeprowadza się badania geologiczno-inżynierskie. Podstawową usługą geotechniczną, mającą na celu rozpoznanie gruntu, jest wiercenie mechaniczne. Sprawdź, na czym ono polega, a także jakie inne badania wchodzą w zakres badań geologiczno-inżynierskich.


Na czym polega mechaniczne wiercenie i jakie daje możliwości?


Wiercenie mechaniczne polega na pionowym zagłębianiu się w gruncie i pozwala dokładnie określić gatunek oraz stan podłoża. Znajomość warunków gruntowych jest kluczowa podczas posadawiania fundamentów oraz podczas projektowania konstrukcji budynku, dlatego w celu przeprowadzenia dokładnego badania, podczas prowadzonych przez nas prac wykonujemy cztery odwierty geotechniczne. Jeśli teren został wcześniej już poddany badaniom gruntu, wystarczy jedno wiercenie kontrolne.

Jakiego rodzaju wiercenia mechaniczne można wyróżnić?

Wiercenia mechaniczne wykonywać można, używając hydraulicznych lub mechanicznych narzędzi wiertniczych. Wiercenia dzielą się na wiercenia:

  • wiercenia mechaniczne rdzeniowe,

  • wiercenia mechaniczne obrotowe.

Wiercenia mechaniczne rdzeniowe, które wykonuje się z użyciem specjalnej koronki, zapobiegającej rozmywaniu się gruntu, służą do pozyskiwania próbek skał i gruntów spoistych w kształcie walca. Wiercenia mechaniczne obrotowe z kolei przeprowadza się z wykorzystaniem samojezdnych wiertnic z napędem hydraulicznym. Najlepiej sprawdzą się w przypadku wykonywania badań geologiczno-inżynierskich przeprowadzanych przed budową dużych obiektów przemysłowych lub wielorodzinnych. Wiercenia obrotowe dzielą się dodatkowo na żerdziowe i rzadko-przewodowe płuczkowe, sięgające głębokości trzydziestu metrów. Po wykonaniu odwiertów mechanicznych uzyskane próbki przesyłane są do laboratorium, w których bada się właściwości fizyczno-mechaniczne gruntu oraz jego odkształcalność. Sprawdza się także jego uziarnienie oraz wilgotność.

Ponadto do prac geologiczno-inżynierskich zalicza się kartowanie geologiczne, czyi opis struktur i formacji geologicznych oraz sondowanie. Niemniej ważne przed rozpoczęciem budowy jest przeprowadzenie badań powierzchniowych i próbne zalanie otworu, które pozwoli określić współczynnik filtracji.

Nasza firma oferuje wykonanie szeroko zakrojonych, specjalistycznych badań, umożliwiających właściwą ocenę gruntów przed rozpoczęciem inwestycji. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

40 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page